Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

Archive for May, 2013

70 Diner celebration #1

Yesterday’s celebration dinner was soooo great, we forgot to take pictures. Showered by love, presents and flowers the last radiation was a good reason for some awesome memories. And we’ll create some more tonight. Out to dinner again. Enjoying life because we can. YEP. It’s that simple.

Read the rest of this entry »

70 Feestelijk etentje Nr.1

Het feestelijke etentje van gisteravond was zoooo geweldig, dat we zijn vergeten om foto’s te nemen. Met een stortvloed van liefde, cadeautjes en bloemen, was de laatste bestraling een goede reden voor een aantal geweldige herinneringen. En we zullen er nog wat creëren vanavond. Opnieuw uit eten. Genieten van het leven, want dat  kunnen we. […]

Read the rest of this entry »

69 Story in the making

This morning I woke up floating around in a huge peaceful bubble and felt happy, grateful and loved. Good way to start the day. I can also feel a story inside of me that wants to be told. I trust I’ll get the energy to get it on paper. The concept is taking shape. Not […]

Read the rest of this entry »

69 Verhaal in de maak

Vanmorgen werd ik wakker rondzwevend in een enorme rustige bel en voelde me gelukkig, dankbaar en geliefd. Goede manier om de dag te beginnen. Ik voel ook een verhaal in mij, dat verteld wil worden. Ik vertrouw erop dat ik de energie krijg om het op papier te zetten. Het concept krijgt vorm. Niet zeker […]

Read the rest of this entry »

68 Mission completed

And I’m glad I could take this mask home with me. It makes crossing the finish line even more real. Mission completed.

Read the rest of this entry »

68 Missie voltooid

En ik ben blij dat ik dit masker met mij mee naar huis kon nemen. Het maakt het passeren van de finishlijn nog echter. Missie voltooid. Met dank aan Sandra voor de vertaling

Read the rest of this entry »

67 Champagne!

Here’s to the last radiation I had today and here’s to all of you supporting Peter and me. Please know your ongoing  love and positive vibes is a major light during this yourney.  So thank you for showing your support!

Read the rest of this entry »

67 Champagne!

Op de laatste bestraling van vandaag en op jullie allemaal die Peter en mij zo gesteund hebben. Weet wel dat jullie continue en positieve steun een belangrijk lichtpunt is gedurende deze reis. Dus dank jullie wel voor jullie steun!  

Read the rest of this entry »

66 Special day, special start

A special start of a special day. Awesome breakfast to celebrate an important finish line…last radiation today!!! It is a happy day!  Another blood test and doctor appointment to see if my blood needs a boot before the weekend. But whatever happens…it’s a happy day!!! Hope you’ll have one too xxxx

Read the rest of this entry »

66 Speciale start van de dag

Een speciale start van een speciale dag. Geweldig ontbijt om een belangrijke einde te vieren… vandaag de laatste bestraling! Het is een gelukkige dag! Ook een bloedonderzoek en arts afspraak om te kijken of mijn bloed hulp nodig heeft voor het weekend. Maar wat er ook gebeurt… het is een gelukkige dag! Hopelijk voor jou […]

Read the rest of this entry »