Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

Archive for July, 2013

89 Good food & company

This week is all about good food and good company. Yesterday we had a great dinner with a great group of people. Awesome. Tonight Peter is having dinner out with ex co-workers (no partners for this one) so Sandra came over…she loves to cook and I love to eat…perfect combination, perfect evening. And the fun […]

Read the rest of this entry »

89 Goed eten & gezelschap

Deze week draait het allemaal om goed eten en goed gezelschap. Gisteren hebben we een geweldig etentje gehad met een geweldige groep mensen. Te gek. Vanavond is Peter uit eten met ex-collega’s (zonder partners dit keer) dus is Sandra langs gekomen… ze houdt van koken en ik houd van eten…perfecte combinatie, perfecte avond. En de […]

Read the rest of this entry »

88 Relax corner

Peter did some redecoration and now I have my own relax corner. I’m very tired and my legs hurt. But the flowers and cards give me energy, so it feels good to sit here. Blood showed my body isn’t restoring what the chemo is taking, but that’s normal and expected. We keep our hopes up […]

Read the rest of this entry »

88 Relax hoekje

Peter heeft de boel wat anders ingericht en daardoor heb ik nu mijn eigen relax hoekje. Ik ben erg moe en mijn benen doen zeer. Maar de bloemen en kaarten geven me energie, dus is het hier goed toeven. Het bloed laat zien dat mijn lichaam op dit moment niet herstelt wat de chemo afbreekt, […]

Read the rest of this entry »

87 Good surprise!

This was such a good surprise… our friends Ellen and Steve paid us a surprise visit and it was sooooooo good to see them. This was awesome. Really happy day. xxx Ellen and I know each other for years, but they live on Mallorca, so we don’t see each other that much, so this was […]

Read the rest of this entry »

87 Geweldige verrassing!

Dit was zo’n geweldige verrassing… onze vrienden Ellen en Steve brachten ons een verrassingsbezoek en het was zooooooo goed ze te zien. Dit was geweldig. Echt een fijne dag. xxx Ellen en ik kennen elkaar al jaren, maar zij wonen op Majorca, dus we zien elkaar niet zo veel, dus dit was een echt feestje. […]

Read the rest of this entry »

86 Festive Fish

Blood test was okay, so celebrating in Scheveningen. Peter is getting us some fresh fish. This new round of chemo is nasty. Very tired and affecting my muscle tissue. Walking and getting up is a major challenge. We arranged a wheelchair so we can still go out. We’re dealing with it xxx

Read the rest of this entry »

86 Feestelijke Vis

Bloedtest was goed, dus dat vieren we in Scheveningen. Peter is verse vis voor ons aan het halen. Deze nieuwe chemo ronde is naar. Erg moe en het tast mijn spierweefsel aan. Lopen en opstaan is een grote uitdaging. We hebben een rolstoel geregeld, dus we kunnen er nog steeds op uit. We gaan er […]

Read the rest of this entry »

85 Sir Tom Jones

This journey brings me lots of curves. Like Sir Tom Jones. Never felt a connection with him and suddenly he was in my head. During the radiation. Singing to me. Remember that story? Well Ellen remembers, because she sent this new cd of our guy. Sooooo happy with that!!!! Awesome surprise. Thanks girlfriend xxxx Just […]

Read the rest of this entry »

85 Sir Tom Jones

Deze reis kent vele¬†bochten. Zoals¬†Sir Tom Jones. Ik heb nooit een connectie met hem gevoeld en opeens zat hij in mijn hoofd. Tijdens de bestraling. Zingend voor mij. Herinner je dat verhaal nog? Nou Ellen herinnerde het zich, want ze stuurde deze nieuwe cd van onze man. Zooooo blij mee!! Geweldige verrassing. Dank je wel […]

Read the rest of this entry »