Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

Archive for April, 2013

50 Festive chemo

Festive chemo today xxx No day off for Team Meds today. Go Angel Power. Do what you do best xxx

Read the rest of this entry »

50 Feestelijke chemo

Feestelijke chemo vandaag xxx Geen vrije dag voor Team Meds vandaag Zet hem op, Engelen Kracht. Doe waar je in uitblinkt xxx Met dank aan Sandra voor de vertaling

Read the rest of this entry »

49 Fresh fish, fresh air…

Another AWESOME day! It started with a great mail from someone special. Then to hospital for treatment 18. I am getting some painful spots on my head where the radiation hits my skull, but it’s doable. The weather was fantastic, so we went to Scheveningen again for some fresh fish, fresh air and smelling the […]

Read the rest of this entry »

49 Verse vis, frisse lucht…

Weer een FANTASTISCHE dag! Het begon met een geweldige mail van een speciaal iemand. Vervolgens naar het ziekenhuis voor bestraling 18. Ik krijg een aantal pijnlijke plekken op mijn hoofd waar de straling mijn schedel raakt, maar het is goed te doen. Het weer was fantastisch, dus we gingen weer naar Scheveningen voor wat verse […]

Read the rest of this entry »

48 It’s not about the healing

P  lease keep in mind that this is NOT about ‘healing’ (Syl doesn’t want to focus on the end result, but on the process) so she would love your support to help her through whatever is coming her way… xxx she doesn’t need anyone (trying) to change it…she just would like some help with this road […]

Read the rest of this entry »

48 Het gaat niet om genezing

“H  oud in gedachten dat dit NIET over ‘genezing’ gaat (Syl richt zich niet op het eindresultaat, maar op het proces), ze wil graag uw steun om haar te helpen met wat er ook op haar pad komt, op haar manier … xxx ze heeft niemand nodig die het  (probeert) te veranderen … ze wil […]

Read the rest of this entry »

47 Battling or Embracing?

Battling cancer or embracing life? Yeah, I’m really asking. Just let the question sink in for a moment, knowing there’s no right or wrong answer. What makes YOU feel powerful? Changes are that fighting appeals to you, because it feels energizing. Battle can have that effect, so it’s good to find out if it works […]

Read the rest of this entry »

47 Bevechten of Omarmen?

De kanker bevechten of het leven omarmen? Ja, dat vraag ik echt. Laat de vraag een moment indalen, in de wetenschap dat er geen goed of fout antwoord is. Wat geeft jou kracht? Geef je over aan dat wat is. Laat los dat wat was. Heb vertrouwen in dat wat zal zijn. Grote kans dat […]

Read the rest of this entry »

46 Grateful

Peter just shared that I have three more weeks of treatments. Three weeks! That’s doable. After that four weeks rest. Four weeks! After that six months chemo. More intense than I have now, but no radiation.

Read the rest of this entry »

46 Dankbaar

Peter heeft me net voorgerekend dat ik nog drie weken behandelingen heb! Drie weken! Dat is te overzien toch? Daarna vier weken rust. VIER weken! Daarna zes maanden chemo. Een zwaardere dosis dan nu, maar zonder bestraling.

Read the rest of this entry »