Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

Archive for June, 2013

83 Chemo Round #2

Today a new round of chemo has started, so I keep myself very relaxed. Fingers crossed my body will be able to deal with this treatment for the next six months. I’ll keep you informed as best as possible, but when I’m silent, you know why xxx

Read the rest of this entry »

83 Chemo ronde Nr. 2

Vandaag is een nieuwe ronde met chemo begonnen, dus ik houd me heel ontspannen. Duimen dat mijn lichaam in staat is om de komende zes maanden deze behandeling aan te kunnen. Ik houd jullie zo goed mogelijk op de hoogte, maar als ik stil ben, weet je waarom xxx Met dank aan Sandra voor de vertaling

Read the rest of this entry »

82 Back at peace

Fadyen in his Peace Bubble. After another visit to hospital, Peter and I feel peaceful too. Blood test looked pretty good. All the important numbers are up and this Saturday I can start a new round of chemo. Not in combination with radiation this time, so fingers crossed my body will be able to deal […]

Read the rest of this entry »

82 Weer vredig

Fadyen in zijn Vredes Bel. Na nog een bezoek aan het ziekenhuis, voelen Peter en ik ons ook weer rustig. Bloedtest zag er behoorlijk goed uit. Alle belangrijke waarden zijn omhoog en komende zaterdag kan ik een nieuwe ronde van chemo te beginnen. Niet in combinatie met bestraling deze keer, dus duimen dat mijn lichaam […]

Read the rest of this entry »

81 News is in

News is in. Looking at the latest scan and my current issues with double vision and feeling extremely tired, doctors conclude that the tumour is still growing. Fortunately my blood is good enough to start a new round of chemo, so that will start somewhere this week. We’re still hopeful and this journey is keeping […]

Read the rest of this entry »

81 Nieuws is binnen

Het nieuws is binnen. Kijkend naar de laatste scan en mijn huidige problemen met dubbel zien en de extreme moeheid, concluderen de artsen dat de tumor nog steeds groeit. Gelukkig is mijn bloed is goed genoeg om een nieuwe ronde van chemo te beginnen, dat zal ergens deze week beginnen. We zijn nog steeds hoopvol […]

Read the rest of this entry »

80 Numbers still climbing

Grateful and proud. My body and I are working great together. As I mentioned earlier, feeling extremely tired is one of the major issues right now, but I’m not fighting it. I keep my focus on resting and relaxing and the blood test this morning shows it…my body is producing important ‘blood stuff’ and the […]

Read the rest of this entry »

80 Klimmende waardes

Dankbaar en trots. Mijn lichaam en ik werken groots samen. Zoals ik al eerder zei, de extreme vermoeidheid  is een van de belangrijkste problemen op dit moment, maar ik vecht er niet tegen. Ik houd mijn focus op rust en ontspanning en de bloedtest van vanmorgen laat het zien… mijn lichaam produceert weer belangrijke ‘bloed […]

Read the rest of this entry »

79 Follow your bliss

What a blessing to have people supporting me who really understand what it’s about. And showing that by sharing these wonderful quotes by Joseph Campbell: “Follow your bliss”… That is your path. Our obligation is to figure out the way to “joyfully participate in the sorrows of the world.” Not to right them, or correct […]

Read the rest of this entry »

79 Volg de stem van je hart

Wat een zegen om mensen te hebben die me steunen en echt begrijpen waar het over gaat. En dat tonen door het delen van deze prachtige citaten van Joseph Campbell: “Volg de stem van je hart”… Dat is je pad. Het is onze plicht om een manier te vinden om “vreugdevol deel te nemen aan het […]

Read the rest of this entry »