Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

Archive for January, 2013

04 Nice surprise

Early this morning I returned to my hospital bed. My ‘room mates’ were happy to see me and I surrendered to this change of scenery. Sure, I’d rather be home, but this wasn’t hell. The staff and my fellow patients were very nice. I’d be fine. I understood why they wanted me close by (if […]

Read the rest of this entry »

04 Fijne verrassing

Vanochtend vroeg ging ik terug naar mijn ziekenhuisbed. Mijn ‘kamergenoten’ waren blij om me te zien en ik heb me overgegeven aan deze verandering van omgeving. Tuurlijk, ik zou liever thuis zijn, maar dit was niet de hel. Het personeel en mijn medepatiënten waren erg aardig. Het zou wel goed komen. Ik begreep waarom ze […]

Read the rest of this entry »

03 No party

Because we met each other on the 30th (of May 1998, to be exact), we always celebrate the 30th (of every month) with a nice dinner. Not this month. This 30th I’m in hospital. This 30th we had a meeting with two doctors and the moment they moved us to a private room, I knew […]

Read the rest of this entry »

03 Geen feestje

Omdat we elkaar hebben ontmoet op de 30ste (van mei 1998, om precies te zijn), vieren we dit altijd op de 30e (van iedere maand) met een heerlijk diner. Niet deze maand. Deze 30e ben ik in het ziekenhuis. Deze 30e hebben we een ontmoeting met twee artsen en op het moment dat ze ons […]

Read the rest of this entry »

02 Down the Rabbit Hole

Waking up in the hospital bed was weird. But soon I noticed something even more weird. Everybody felt familiar. The situations were new, so it was not a déjà vu or anything like that. But all the faces, nurses, patients, doctors…I ‘knew’ them. When I told Peter, he wasn’t as surprised as I expected him […]

Read the rest of this entry »

02 Een vreemde reis …

Wakker worden in het ziekenhuis bed was vreemd. Maar al snel merkte ik iets nog vreemder. Iedereen voelde vertrouwd. De situaties waren nieuw, dus het was geen déjà vu of iets dergelijks. Maar alle gezichten, verpleegkundigen, patiënten, artsen … Ik ‘kende’ hen.Toen ik dat aan Peter vertelde, was hij niet zo verbaasd als ik verwacht […]

Read the rest of this entry »

01 WTF?

I remember going to bed. The weekend had been great but busy – giving life coaching consultations at a fair – and I felt extremely content and tired. I remember Peter joining me. I remember Fadyen, our dog, jumping on the bed. The next thing I remember is waking up in an ambulance. The information […]

Read the rest of this entry »

01 Wat??

Ik herinner me dat ik naar bed ging. Het weekend was geweldig, maar druk – het geven van coaching consulten op een beurs – en ik voelde me zeer tevreden en moe. Ik herinner me dat Peter naar bed kwam. Ik herinner me dat Fadyen, onze hond, op het bed sprong. Het eerstvolgende dat ik […]

Read the rest of this entry »