Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

Archive for February, 2013

11 Love Day

I feel truly blessed, because every day is a Love Day for me. But this Valentine’s Day was extra special. Extra aware of all the love surrounding us. Extra aware of all the gifts. Like our family doctor finding/making time to pay us a visit. To show his support. We had a good talk and […]

Read the rest of this entry »

11 Dag van Liefde

Ik voel me echt gezegend, want elke dag is een Dag van Liefde voor mij. Maar deze Valentijnsdag was extra speciaal. Extra bewust van alle liefde om ons heen. Extra bewust van alle cadeaus. Zoals onze huisarts die tijd vindt / maakt om ons te bezoeken. Om zijn steun te betuigen. We hadden een goed […]

Read the rest of this entry »

10 Synchronicity

Synchronicity. I just love when that happens. Sure, you can call it coincidence if you want to. I don’t. I like to call it synchronicity. The experience of two or more events that are apparently causally unrelated or unlikely to occur together by chance, yet are experienced as occurring together in a meaningful manner (thanks, […]

Read the rest of this entry »

10 Synchroniciteit

Synchroniciteit. Ik houd er gewoon van als dat gebeurt. Tuurlijk, je kunt het toeval noemen als je dat wilt. Ik niet. Ik noem het synchroniciteit. De ervaring van twee of meer gebeurtenissen die min of meer tegelijkertijd optreden in een zinvol verband die ogenschijnlijk voorkomen door toeval en niet noodzakelijk als causaal worden ervaren.  (met […]

Read the rest of this entry »

09 Meetings

Back home after a long day in hospital. Tired, but calm. We don’t have a date for the biopsy yet, but they explained the risks and the procedure. I did some tests, blood was taken AGAIN, bloodpressure, all that stuff to make sure I’m fit to have surgery. And I am. At my own request […]

Read the rest of this entry »

09 Ontmoetingen

Weer thuis. Moe, maar kalm. We hebben nog geen datum voor de biopsie, maar ze hebben de risico’s en de procedure uitgelegd. Ik heb testen gehad, er werd OPNIEUW bloed afgenomen, bloeddruk, al die testen om er zeker van te zijn dat ik fit genoeg ben om een operatie te ondergaan. En dat ben ik. […]

Read the rest of this entry »

08 Present day

Today my dad celebrates his 80th Bday and I felt good enough to surprise him with a (short) visit this morning! So grateful he’s still here. So grateful I’m still here. xxxx Happy 80, Dad! And I got even more presents: my friend Jeannette created a Facebook page – Support Generator –  where you can show […]

Read the rest of this entry »

08 Cadeautjes Dag

Vandaag viert mijn vader zijn 80e verjaardag en ik voelde me goed genoeg om hem te verrassen met een (kort) bezoek vanochtend! Zo dankbaar dat hij hier nog steeds is. Zo dankbaar dat ik hier nog steeds ben. xxxx Fijne 80e, pap! En ik kreeg nog meer cadeautjes: mijn vriend Jeannette creëerde een Facebook-pagina – […]

Read the rest of this entry »

07 Business as usual

It’s SO good to be home! Overwhelmed by the support and love. Thank you so much. My Facebook page turned into an awesome meeting place and it’s nice to share this adventure. But I also have a freelance job to do and today – with help from  Peter – I did just that. And I […]

Read the rest of this entry »

07 Aan de slag

Het is zo goed om weer thuis te zijn! Overweldigd door de steun en liefde. Dank je wel. Mijn Facebook-pagina is veranderd in een geweldige ontmoetingsplaats en het is fijn om dit avontuur te delen. Maar ik heb ook een freelance opdracht te doen en vandaag – met de hulp van Peter – heb ik […]

Read the rest of this entry »