Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

Archive for September, 2013

103 Devastated

It is bad news. The growth of the tumour has stopped, so the treatment as such was successful. But there are now three tumours in my head and they will consider whether there is still a treatment they can use. We are devastated.

Read the rest of this entry »

103 Kapot

Het is slecht nieuws. Op zich heeft de behandeling gewerkt en is de groei gestopt. Maar er zitten nu niet één, maar drie tumoren in mijn hoofd en ze gaan nu kijken of ik nog ergens mee behandeld kan worden. We zijn er kapot van.

Read the rest of this entry »

102 This is it?

In the waiting room for a new MRI-scan. The day started freaky. My right arm started shaking uncontrollably and my body felt very weird. I really thought this is it. Called Peter and he immediatelly recognised what was wrong…an epileptic seizure. Pfffffff how scary. But the timing was good, because monday we will hear what […]

Read the rest of this entry »

102 Dit was het dan?

In de wachtkamer voor de scan. Dag begon eng. Mijn rechterarm begon ongecontroleerd te trillen en mijn lichaam voelde heel vreemd. Ik dacht echt dat het over was. Peter geroepen en die herkende meteen wat er was…epileptische aanval. Pfff wat eng. Maar goede timing want maandag horen we hoe het met de tumor staat. Duimen […]

Read the rest of this entry »

101 Spiral

“The path isn’t a straight line; it’s a spiral. You continually come back to things you thought you understood & see deeper truths.” – Unknown Again perfect timing. This is exactly the process as I experience it.

Read the rest of this entry »

101 Spiraal

“Het pad is geen rechte lijn; het is een spiraal. Je komt continu terug bij de dingen waarvan je dacht dat je ze begreep om vervolgens de dieperliggende betekenis te ontdekken.” – Onbekend Perfecte timing weer. Dit is exact het proces zoals ik het ervaar.

Read the rest of this entry »

100 Wheelchair

Peter is at the city hall right now, to finish the paperwork for a wheelchair. It’s still a strange development, I never enviosned all those devices in my future, but now I’m thankful that I am more mobile because of them. My life has been turned upside down. It can’t be a coincidence my Wordsoap […]

Read the rest of this entry »

100 Rolstoel

Peter is momenteel bij het stadhuis om het papierwerk voor de rolstoel af te ronden. Het blijft een vreemde ontwikkeling, al die hulpmiddelen had ik nooit in mijn toekomstbeeld gezien, maar nu ben ik dankbaar dat ik hierdoor beter uit de voeten kan. Mijn leven is ondersteboven gezet. Het is vast geen toeval dat mijn […]

Read the rest of this entry »

99 Back to reality

Holiday is over and so is the peace and quiet of my beloved Drenthe. Back to the real world.

Read the rest of this entry »

99 Terug in de realiteit

De vakantie is voorbij en daarmee ook de rust en vrede van mijn geliefde Drenthe. Terug naar de echte wereld.

Read the rest of this entry »