Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

Archive for May, 2013

55 No transfusion needed

No transfusion needed! Taking a break from chemo is showing it’s effect. No huge improvements, but small steps. And that’s hopeful.So this is another good day.

Read the rest of this entry »

55 Geen transfusie nodig

Geen transfusie nodig! Het pauzeren van de chemo heeft effect. Geen enorme verbetering, maar kleine stappen. En dat is hoopvol. Het leven hoeft niet perfect te zijn om prachtig te zijn Dus dit is weer een mooie dag. Met dank aan Sandra voor de vertaling

Read the rest of this entry »

54 Freedom

Radiation is at noon, so this day starts just how I Like it…lazy and relaxed. Mild headache, but feeling good. Yesterday the song ‘Freedom’ by George Michael was in my head a lot and I planned on sharing, but the lyrics didn’t really resonate. And then this quote popped up, making my cells vibrate. Because […]

Read the rest of this entry »

54 Vrijheid

Bestraling is vanmiddag om 12 uur, dus deze dag begint zoals ik er van houd… lui en ontspannen. Lichte hoofdpijn, maar ik voel me goed. Gisteren had ik het nummer ‘Freedom’ van George Michael in mijn hoofd en ik wilde het delen, maar de tekst resoneerde niet echt. En toen dook dit citaat op, het […]

Read the rest of this entry »

53 Most awesome place ever

Today didn’t started very good. Major headache. Earlier this week the doctor advised another lowering of doses of one of the meds that handles the brain fluids (one of the radiation side effects) but obviously it was a bit too much lowering too fast. The doctor we spoke today even mentioned she never takes big […]

Read the rest of this entry »

53 Geweldigste plaats ooit

Vandaag begon niet zo goed. Zware hoofdpijn. Eerder deze week adviseerde de dokter een één van de medicijnen die het teveel aan hersenenvocht afvoert (een van de bijwerkingen van de bestraling) af te bouwen, maar het was duidelijk een beetje te veel en te snel. De dokter die we vandaag spraken zei dat ze zelf […]

Read the rest of this entry »

52 I found my seatbelt again

This quote really pulled me through today: Blood test showed my body is not handling the chemo anymore. At least not in combination with the radiation. The news catapulted me into fear. Not getting the chance to slow this tumour down. Thoughts like that. Including the Emotions that are linked to that. Anger. Feeling abandoned. […]

Read the rest of this entry »

52 Ik heb mijn houvast weer

Dit citaat trok me er echt doorheen vandaag: “Soms wanneer de dingen uit elkaar vallen, vallen ze misschien wel juist op hun plaats.” Uit bloedonderzoek blijkt dat mijn lichaam de chemo niet meer aan kan. Althans niet in combinatie met bestraling. Door het nieuws schoot ik direct in angst. Dat ik niet de kans krijg […]

Read the rest of this entry »

51 Tears Time

Due to gastric juice and trouble breathing I didn’t have the best night ever. Not great timing, with a long day ahead. Radiation, weekly appointment with doctor and another blood test. Fingers crossed my body is still enduring the radiation and chemo, so we can reach the finish. So close now. This round of treatments […]

Read the rest of this entry »

51 Tijd voor Tranen

Door maagzuur en moeite met ademhalen had ik niet één van de beste avonden. Geen beste timing, met een lange dag voor de boeg. Bestraling, wekelijkse afspraak met een arts en weer een bloedtest. Duimen dat mijn lichaam de bestraling en chemo nog steeds aan kan, zodat we de finish kunnen bereiken. Zo dichtbij nu. […]

Read the rest of this entry »