Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

105 Perfecte timing

Written By: SYL - Sep• 24•13

Mijn lieve vrinendin Denise toonde weer perfecte timing…..Peter was even naar de Apotheek toen ze voor de deur stond. Voelde me na alle epileptische aanvallen onzekerder dan ik had verwacht dus was extra blij met  haar gezelschap. EN de mooie bos bloemen.

105

xxx nogmaals dank lieverd.

104 Refocus once again

Written By: SYL - Sep• 24•13

After the bad news yesterday we focused on the good things this morning. Like having pie for breakfast.

104a

And enjoying this beautiful present by Wencke.

104b

Great timing, great flowers. I feel blessed by al the support and love xxx

104 Heroriënteren

Written By: SYL - Sep• 24•13

Na het slechte nieuws van gisteren hebben we ons vanmorgen opnieuw gefocust op de positieve dingen. Zoals gebak als ontbijt.

104a

En dit prachtige cadeau van Wencke.

104b

Geweldige timing en geweldige bloemen. I voel me gezegend door alle steun en liefde xxx

103 Devastated

Written By: SYL - Sep• 23•13

It is bad news. The growth of the tumour has stopped, so the treatment as such was successful. But there are now three tumours in my head and they will consider whether there is still a treatment they can use.

103

We are devastated.

103 Kapot

Written By: SYL - Sep• 23•13

Het is slecht nieuws. Op zich heeft de behandeling gewerkt en is de groei gestopt. Maar er zitten nu niet één, maar drie tumoren in mijn hoofd en ze gaan nu kijken of ik nog ergens mee behandeld kan worden.

103

We zijn er kapot van.

102 This is it?

Written By: SYL - Sep• 19•13

In the waiting room for a new MRI-scan.

102a

The day started freaky. My right arm started shaking uncontrollably and my body felt very weird. I really thought this is it. Called Peter and he immediatelly recognised what was wrong…an epileptic seizure. Pfffffff how scary. But the timing was good, because monday we will hear what the current status of the tumour is.

102b

Keeping fingers crossed is appreciated xxx

102 Dit was het dan?

Written By: SYL - Sep• 19•13

In de wachtkamer voor de scan.

102a

Dag begon eng. Mijn rechterarm begon ongecontroleerd te trillen en mijn lichaam voelde heel vreemd. Ik dacht echt dat het over was. Peter geroepen en die herkende meteen wat er was…epileptische aanval. Pfff wat eng. Maar goede timing want maandag horen we hoe het met de tumor staat.

102b

Duimen wordt op prijs gesteld xxx

101 Spiral

Written By: SYL - Sep• 18•13

“The path isn’t a straight line; it’s a spiral.
You continually come back to things you thought you understood & see deeper truths.” – Unknown

101

Again perfect timing. This is exactly the process as I experience it.

101 Spiraal

Written By: SYL - Sep• 18•13

“Het pad is geen rechte lijn; het is een spiraal. Je komt continu terug bij de dingen waarvan je dacht dat je ze begreep om vervolgens de dieperliggende betekenis te ontdekken.” – Onbekend

101

Perfecte timing weer. Dit is exact het proces zoals ik het ervaar.

100 Wheelchair

Written By: SYL - Sep• 17•13

Peter is at the city hall right now, to finish the paperwork for a wheelchair. It’s still a strange development, I never enviosned all those devices in my future, but now I’m thankful that I am more mobile because of them.

100

My life has been turned upside down. It can’t be a coincidence my Wordsoap is called “As the world keeps turning”.