Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

110 Geweldig etentje

Written By: Peter - Oct• 20•13

Een geweldig etentje gehad met minstens net zulke geweldige vrienden!

 

110a

110b

109 Second Opinion

Written By: Peter - Oct• 15•13

Today we got back from the Daniel den Hoed Clinic (part of Erasmus Medical Centre) for a second opinion.

109

Cutting straight to the point: they share the same opinion as the medical team in Westeinde Hospital in The Hague, what basically comes down to: any alternative treatment will have little chance of success and will do more harm (side effects) than good. And ‘success’ is defined as a few months extra, but WITH side-effects (meaning: possibly feeling miserable and so tired that Syl can do no more than sit in a chair).

When you put it like that, the choice is sort of ‘easy’. Problem is, these are not facts, but expectations, based on a group of other people. Average, so to speak. But clearly Syl is no average, because the doctor was surprised how well Syl was doing; he clearly expected something else based on the dossier. Endorsing Syl not being average.

The problem is, where lies the difference between being persistent and being stubborn? How long do you keep searching for alternative treatments, and when do you start accepting the situation as it is and continue making the best of life for as long as we are given? The doctors do not KNOW that Syl is better off WITHOUT treatment Syl. But then again, we do not KNOW Syl is better off WITH treatment. Doesn’t blaming the doctors being stubborn, makes us just as stubborn? I don’t know and I think we need some time to figure this out. And we will eventually. I’m sure of that, because we always do.

What matters most in the end is not ‘how long did you live’, but ‘what did you do with your life’. And it makes me very happy to realize that where we are very limited in influences the length of our lives, we have full control over what we do with it. And we’re not going to give up that control. Ever!

Thanks again for your loving and continuous support!

109 Second Opinion

Written By: Peter - Oct• 15•13

 

Vandaag zijn we in de Daniel den Hoed Kliniek ( onderdeel van Erasmus Medisch Centrum ) geweest voor een second opinion.

109

En om maar meteen met de deur in huis te vallen: ze delen dezelfde mening als het medisch team in het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag , wat in principe hier op neer komt: een alternatieve behandeling zal weinig kans van slagen te hebben en zal meer kwaad (bijwerkingen) doen dan goed . En ‘ succes’ wordt gedefinieerd als een paar maanden extra , maar MET bijwerkingen (wat inhoudt : eventueel ellendig voelen en zo moe dat Syl niet meer zal kunnen dan in een stoel zitten).

Als je het zo stelt , de keuze is een soort van ‘makkelijk’ . Probleem is echter, dat dit geen feiten zijn, maar de verwachtingen , gebaseerd op een groep andere mensen . Zeg maar een gemiddelde. Maar Syl is geen gemiddelde. De arts was verbaasd over hoe goed het met Syl gaat; dat was duidelijk anders dan hij op basis van het dossier had verwacht. Daarmee onderschrijvend dat Syl niet gemiddeld is.

Het probleem is echter, waar ligt de grens tussen standvastig zijn en koppig ? Hoe lang blijf je zoeken naar alternatieve behandelingen en wanneer accepteer je de situatie dat hij is zoals hij is en ga je vervolgens door met het beste van het leven te maken voor zo lang het ons is gegeven ? De artsen WETEN niet dat Syl is beter af ZONDER behandeling Syl . Maar nogmaals , wij WETEN ook niet dat Syl beter af is MET behandeling . Maakt de artsen koppig noemen, ons niet net zo koppig? Ik weet het niet en ik denk dat we tijd nodig hebben om hier uit te komen. En dat zal ons uiteindelijk ook wel lukken. Omdat ons dat altijd lukt.

Waar het uiteindelijk aan het eind om gaat is niet ‘hoe lang heb je geleefd’, maar ‘wat heb je gedaan met je leven’. En het maakt me erg blij om te beseffen dat waar zeer beperkt zijn in het beïnvloeden van de lengte van ons leven, we wel volledige controle hebben over wat we met ons leven doen. En we zijn niet van plan die controle op te geven. Nooit!

Nogmaals bedankt voor al jullie liefdevolle en voortdurende steun!

108 Meet Buddy

Written By: SYL - Sep• 28•13

I had a dream….please meet Buddy, this soft and smiling Buddha that Karin and Esther sent as a present to lift our spirits.

108

Thank you so much, dear ladies. It’s doing just that. He followed me into my dreams and the small bells made me smile. Just awesome. Xxxx again….thank you xxx

Also spoiled by some beautiful cards and quotes. You guys spoil me. Thanks sooooo much xxxx

108 Hier is Buddy

Written By: SYL - Sep• 28•13

Ik had een droom…mag ik u even voorstellen: Buddy, de zachte en lachende Boeddha die Karin en Esther ons gestuurd hebben om ons een beetje op te vrolijken.

108

En dat is precies wat hij doet. Hij volgde me in mijn dromen en de kleine belletjes laten me lachen. Geweldig gewoon. Xxxx nogmaals….dank jullie wel xxx

Verder ook nog verwend met prachtige kaarten en teksten. Jullie verwennen me. Ontzettend bedankt allemaal xxxx

107 About love

Written By: SYL - Sep• 26•13

Spoiled by my dear friend Ineke and her husband with a beautiful book about love this afternoon.

107

Not just applicable to our friendship, but also to last night: a lovely evening with brother and sister-in-law. Beautiful things are happening xxx

Ineke and John…thank you very much for these beautiful words.

107 Over liefde

Written By: SYL - Sep• 26•13

Vanmiddag door mijn lieve vriendin Ineke en haar man john verwend met een prachtig boek over liefde.

107

Niet alleen toepasselijk voor onze vriendschap maar ook voor gisteravond. Een heerlijk avondje met broer en schoonzus. Er gebeuren mooie dingen xxx

Ineke en John…ontzettend bedankt voor deze prachtige teksten xxx

106 More perfect timing

Written By: SYL - Sep• 25•13

More perfect timing, this time by Peter’s colleagues. These were waiting for us when we came back from hospital.

106

The meeting was heavy, but at least we now know the state of affairs and no, they are not good. And the doctors combine those with expectations, based on their experience. But I am not an average. We will see what will happen xxx

106 Alweer perfecte timing

Written By: SYL - Sep• 25•13

Alweer zo’n perfecte timing, dit keer van Peter’s collega’s. Lag voor ons klaar toen we uit het ziekenhuis kwamen.

106

Gesprek was heftig maar we weten nu de stand van zaken en nee, die is niet goed. En daar hangen de artsen
verwachtingspatronen aan, naar aanleiding van hun ervaring. Maar ik ben geen gemiddelde. We zullen zien wat er gaat gebeuren xxx

105 Perfect timing

Written By: SYL - Sep• 24•13

My dear friend Denise showed once again perfect timing…Peter was just visiting the pharmacy, when she showed up at the door. I felt a bit more insecure after all those epileptic seizures than expected, so I was extra happy with her company. AND the beautiful bunch of flowers.

105

xxx thanks again, dear.