Sylicious' Braindumps

….On the road with a brain tumor

95 Handreikertjes

Written By: SYL - Aug• 22•13

Een paar jaar geleden ben ik begonnen met het maken van Handreikertjes.

95b
Kaarten met een zelfgemaakte afbeelding en een kernachtige uitspraak in één zin. Ik heb ze al die jaren gebruikt op verschillende manieren, maar ze betekenen zelfs nog meer tijdens deze hersentumor reis. De tekst daalt echt in. Laat meerdere lagen zien. Ik had geen idee, maar dit pad laat me de boodschappen
op een facinerende wijze ervaren.

Elke keer wanneer ik er energie voor heb, zal ik de teksten en mijn persoonlijke ervaring delen. Gewoon omdat ik gek ben op de synchoniciteit van deze reis. Ben je er klaar voor je bij me aan te sluiten? Kom op xxx

94 Lazy Days Part II

Written By: SYL - Aug• 19•13

Just had news from the doctors’ meeting and it’s exactly what we hoped for: a break. No chemo and no blood tests for the next couple of weeks!!!

71

It doesn’t mean they or we give up or that there’s no hope. My body just need a break to recover from the heavy treatmeants I’ve had. The most important and effective treatmeants are done. A scan in the middle of september will have to show if it did something constuctive and where we go from there. But for now we’re very grateful for the coming break. Fingers crossed my energy level will go up! So much I want to do. This is a good day. Thanks for walking this road with me xxx

94 Luie(r) Dagen Deel II

Written By: SYL - Aug• 19•13

We hebben net het nieuws ontvangen van het doktersoverleg en het is exact geworden waar op gehoopt hebben: een pauze. Geen chemo en geen bloedprikken gedurende de komende weken!!!

71

Dat betekent niet dat we opgegeven zijn of dat er geen hoop is. Mijn lichaam heeft gewoon rust nodig om te herstellen van de zware behandelingen die ik heb gekregen. De belangrijkste en meest effectieve behandelingen zijn klaar. Een scan halverwege september zal moeten tonen of die wat constructiefs heeft bereikt en hoe verder. Maar nu zijn we vooral dankbaar voor de komende onderbreking. Nu maar duimen dat mijn energieniveau weer gaat toenemen. Er is zó veel dat ik wil doen. Dit is een goede dag. Dank jullie wel dat jullie deze weg met me meelopen xxx

93 Consultation

Written By: SYL - Aug• 15•13

Blood much better. Numbers are up, anyway. Not enough for a new round of chemo though. Doctors will be discussing what the next step will be coming monday. But chances are that I need to have another MRI scan first, to see if there are any changes. Last week, the platelets were around 60, now 95. They should be at least 100 according to protocol, so that’s what the doctors will be discussing. But I believe it’s a huge step up the ladder and that gives me also the feeling that we just need some time and rest right now. Am still very tired very quickly. I rest a lot and believe my body profits from that. Tucked away in my Peace Bubbel. Counting my blessings xxx

78

But at least my body is recovering. Am happy and thankful. Thank you for your sympathy xxx

93 Overleg

Written By: SYL - Aug• 15•13

Bloed stukken beter.  Nummers in ieder geval hoger. Niet hoog genoeg voor nieuwe ronde chemo.  Artsen gaan nu maandagmiddag bespreken wat de volgende stap gaat worden. Maar de kans is groot dat ik eerst weer een MRI scan moet laten maken om te kijken of er verandering is. Vorige week zaten de rode bloedlichaampjes rond de 60 en nu op 95. Volgens het  protocol moet het minimaal 100 zijn, dus daar gaan de artsen over praten.  Maar ik vind het echt een grote stap omhoog en dat geeft me ook het gevoel dat we nu gewoon even tijd en rust nodig hebben. Ben nog steeds heel veel en heel snel moe. Ik neem veel rust en ik geloof echt dat mijn lichaam daar profijt van heeft. Lekker verstopt in mijn Peace Bubble. Counting my blessings xxx

78

“Soms wanneer de dingen uit elkaar vallen,
vallen ze misschien wel juist op hun plaats.”

Maar lichaam is in ieder geval toch aan  het herstellen.  Ben blij en dankbaar. Bedankt voor het meeleven xxx

92 Top sport

Written By: SYL - Aug• 08•13

My newest addiction… for some reason my body is asking for this meal alllll the time.  Sandra explained it with my body doing top sport right now and I love that.

92

From the start of this journey I didn’t want to turn it into a battle. This brain tumor is not my enemy . It’s about teamwork. Recognizing cooperation everywhere. Focus on joy. On what is, with gratefulness. That’s my journey.

Today my blood wasn’t good, so I can’t start a new round of chemo. Scary stuff because what will happen now? We focus on trust. That they will come with an alternative for this chemo and who knows…maybe this will work even better. That’s the trust we focus on. We have no control. We need to deal with whatever is coming our way and let’s hope my body will find a new balance. Top sport. It really is. The climb of my life.

92 Top sport

Written By: SYL - Aug• 08•13

Mijn nieuwste verslaving… om één of andere reden vraagt mijn lichaam elke keer maar weer naar deze maaltijd.
Sandra verklaarde dat omdat mijn lichaam op dit moment top sport bedrijft en ik vind dat mooi.

92

Sinds het begin van deze reis wilde ik er geen strijd van maken. Deze hersentumor is niet mijn vijand. Het gaat om teamwork. De samenwerking overal in herkennen. Focussen op blijdschap. Op dat wat is, in dankbaarheid. Dat is mijn reis.

Vandaag was mijn bloed niet goed, dus kan ik de nieuwe ronde chemo nog niet beginnen. Eng, want wat gaat er nu dan gebeuren? We richten ons op vertrouwen. Dat ze met een alternatief zullen komen en wie weet… misschien wekt dat wel nog beter. Dat is het vertrouwen waar wij ons op richten. We hebben er geen controle over. We zullen het moeten doen met wat er ook op ons afkomt en laten we hopen dat mijn lichaam een nieuwe balans zal vinden. Top sport. Dat is het écht. De beklimming van mijn leven.

91 Be happiness itself

Written By: SYL - Aug• 03•13

This day started amazing. I woke up feeling peaceful. Normal even. No pain in legs and/or head (that’s been a while) and I even felt strong with more energy I’ve felt in weeks. So I’m happy happy happy.

91

I’m so grateful for all the love and support. My focus is on what makes me smile, as you know, and it’s working like a charm. This journey is making more sense every day. Fascinating, it really is. So thank you for joining me. Xxx

91 Wees je eigen geluk

Written By: SYL - Aug• 03•13

Vandaag begon de dag geweldig. Ik voelde me heel vredig toen ik wakker werd. Geen pijn in mijn benen en/of hoofd (dat is een tijdje geleden) en ik voelde me zelfs sterk met meer energie dan ik in weken gevoeld heb. Dus ik ben blij blij blij.

91

Ik ben zo dankbaar voor alle liefde en steun. Zoals jullie weten, focus ik me op wat me laat lachten en het werkt als een tierelier. Ik snap deze reis met de dag beter. Het is echt fascinerend. Dus dank jullie wel dat jullie met me mee reizen. Xxx

90 Twice would be nice

Written By: SYL - Aug• 01•13

Another blood test and they took twice…now waiting for the results. Twice as good would be nice. Fingers crossed.

90

Outcome: Blood is a bit better but not good enough to start another round of chemo. I feel trust and peace. I will get what I need xxx